Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

1316 e47b
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianikotyna nikotyna
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar vianikotyna nikotyna
2490 c267
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamyzone myzone
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viafakingkrejzi fakingkrejzi

January 23 2015

,,Spierdalaj - odpisuję jej w myślach. - Wynoś się, zniknij, wyparuj. Przestań mnie rozstrajać i rozpraszać".
— .
1340 d8eb
Reposted fromkonwalia konwalia viapimpmyheart pimpmyheart
6225 9433 500
9956 24bd
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viapimpmyheart pimpmyheart

January 22 2015

8318 36e1
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh vialexxie lexxie
0173 0d15 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
Pamiętaj o tym, że wiele najlepszych dni Twojego życia jeszcze się nie wydarzyło.
Reposted fromorchis orchis viaNoemiJustine NoemiJustine
1991 0e96 500
Reposted fromosaki osaki viaNoemiJustine NoemiJustine
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaNoemiJustine NoemiJustine
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viaNoemiJustine NoemiJustine
Ty wpuścisz mnie do siebie, kiedy przyjdę w nocy?
— Planet ANM
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaNoemiJustine NoemiJustine
I already said too much. I already shared too much, and I want all my secrets back. I hate getting close to people these days, I always regret sharing too much, caring too much, doing too much, feeling too much.
— (via lacuda)
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione

January 10 2015

8010 709d 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viabemygod bemygod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl